sub_headerklein6.jpg

Privacy

Bescherming van de privacy van onze relaties is belangrijk voor Tramex Nederland BV. Alle door u gestuurde informatie of persoonsgegevens zullen dan ook strikt persoonlijk door ons behandeld worden.

Privacyverklaring Tramex Nederland B.V.
Via onze website/webwinkel worden privacygevoelige gegevens verwerkt en verzameld. Tramex Nederland B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website/webwinkel. Met deze gegevens wordt door ons dan ook zorgvuldig omgegaan en vertrouwelijk behandeld.
Op deze pagina geven we u duidelijkheid over welke gegevens wij verwerken en hoe we die gebruiken.
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan dat u dit beleid accepteert.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij verwerken uw (persoons)gegevens doordat u gebruik maakt van onze website/webwinkel. Uitsluitend de (persoons)gegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, worden door ons verwerkt. Onderstaande (persoons)gegevens worden door ons verwerkt:
- NAW gegevens
- Telefoonnummer
- Emailadres
- Betalingsgegevens
- IP-adres
- Het voorkomen van misbruik en/of oneigenlijk gebruik van onze website/webshop

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website/webshop heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tramex.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens
- Het afhandelen van uw bestellingen en eventuele retouren.
- Het aanmaken van een persoonlijk account.
- Het verzenden van nieuwsbrieven.
- Informeren over nieuwe en/of gewijzigde diensten en producten.

Uw persoonsgegevens worden door ons niet aan derden verkocht. Ze worden slechts dan aan derden verstrekt als dat op grond van de wet verplicht is of als dit noodzakelijk is voor het afhandelen van uw bestellingen.

Cookies
Onze website/webwinkel maakt gebruik van cookies. Cookies onthouden uw instellingen en voorkeuren. U kunt cookies uitschakelen via de instellingen van uw browser. Houd u er dan wel rekening mee dat onze website/webwinkel mogelijk niet optimaal meer werkt.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik en ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens tegen te gaan.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor een correcte dienstverlening.
Tenzij een wettelijke bepaling verplicht deze persoonsgegevens langer te bewaren.

Inzien en wijzigen van uw gegevens.
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt bij ons een verzoek indienen om uw persoonsgegevens naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@tramex.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Op deze kopie kunt u uw pasfoto, MRZ(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart c.q. onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wijzigen privacy verklaring
Tramex Nederland BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy verklaring. Controleert u daarom regelmatig de privacy verklaring voor een update van het privacybeleid van Tramex Nederland BV.
De huidige privacy verklaring is bijgewerkt op 25 mei 2018.


Tramex Nederland B.V.
Dr. de Blecourtstraat 55
6541 DG Nijmegen
Tel: 024-3776754
Email: info@tramex.nl

Aanmelden nieuwsbrief