sub_headerklein6.jpg

Privacy

Bescherming van de privacy van onze relaties is belangrijk voor Tramex Nederland BV. Alle door u gestuurde informatie of persoonsgegevens zullen dan ook strikt persoonlijk door ons behandeld worden.

Wij achten het dan ook van belang dat het gebruik van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de wettelijke regeling voor de bescherming van de privacy.

Tramex Nederland BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleert u daarom regelmatig het privacystatement voor een update van het privacybeleid van Tramex Nederland BV.

Aanmelden nieuwsbrief